فراخوان سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

سومین همایش بین المللی وششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

 برگزار كنندگان: کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش

محل برگزاري: همدان

آدرس دبیرخانه: همدان، خیابان بوعلی، برج سینا، برج آرین، طبقه 7،  دبیرخانه و ستاد مرکزی همایش

تلفن تماس دبيرخانه: 38253512-081، 38253513-081

وب سايت همايش: www.conf1.bonyadhamayesh.ir

ایمیل: Conf.arzyaban@gmail.comبازگشت1395/08/19