فراخوان دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک

دومین کنفرانس بین المللی وچهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک، آذر 1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

 برگزار كنندگان: کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش

محل برگزاري: همدان

آدرس دبیرخانه: همدان، خیابان بوعلی، برج سینا، برج آرین، طبقه 7،  دبیرخانه و ستاد مرکزی همایش

تلفن تماس دبيرخانه: 38253512-081، 38253513-081

وب سايت همايش: www.3hygiene.bonyadhamayesh.ir

ایمیل: Conf.arzyaban@gmail.com


بازگشت1395/08/19