فراخوان اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی، آبان1395 در کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش در همدان برگزار می گردد از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

 برگزار كنندگان: کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا و مرکز بنیاد همایش

محل برگزاري: همدان

آدرس دبیرخانه: همدان، خیابان بوعلی، برج سینا، برج آرین، طبقه 7،  دبیرخانه و ستاد مرکزی همایش

تلفن تماس دبيرخانه: 38253512-081، 38253513-081

وب سايت همايش:  www.iseconf.ir
ایمیل: Conf.arzyaban@gmail.comبازگشت1395/08/19